PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY BRUSHBEAUTY


Privacybeleid versie 0.3

BRUSHBEAUTY verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de webwinkel www.brushbeauty.nl en bij het registratie- of betalingsproces. Voorop staat dat BRUSHBEAUTY behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de webwinkel. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy.
Ons primaire doel bij het registreren van informatie is om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan deze webwinkel beter verloopt. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op de webwinkel raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Informatie opslaan

Wanneer je de webwinkel bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:
- je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
- je Internet Service Provider (ISP);
- de duur van jouw bezoek aan de website;
- het aantal keren dat je de website bezoekt;
- basale domein informatie;
- de pagina's die je bezoekt;
- de website die linkte naar onze website;
- informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de webwinkel te bekijken.

Al deze informatie gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen.

Je kunt je via de webwinkel ook aanmelden voor de BRUSHBEAUTY nieuwsbrief. In dat geval vragen wij je enkel om je e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Verder kun je een contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam, e-mailadres en kun je daarnaast een telefoonnummer opgeven, indien het je voorkeur heeft dat wij telefonisch contact met je opnemen.

BRUSHBEAUTY gebruikt de informatie die ze op de webwinkel registreert uitsluitend voor de volgende doelen:
- om contact met je op te nemen voor feedback/review van het eventueel gekochte product zodat wij ons productaanbod en service naar de klant toe kunnen verbeteren;
- voor het monitoren van de prestaties van de webwinkel;
- voor het verbeteren van de webwinkel en onze service;
- voor interne administratie.

Cookies

Per 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. De webwinkel BRUSHBEAUTY plaatst cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de webwinkel beter te laten functioneren en het webwinkel bezoek te monitoren, zodat het leidt tot een verbetering van de webwinkel en zodoende een betere gebruikerservaring. Cookies onthouden geen persoonsgegevens. BRUSHBEAUTY gebruikt alleen functionele cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het winkelwagentje. 

Inzage en/of correctie van je gegevens

Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@brushbeauty.nl.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van BRUSHBEAUTY.

Delen van je gegevens met derden

Hieronder kan je lezen met welke organisaties BRUSHBEAUTY persoonsgegevens deelt.

Webwinkelsoftware

Webhosting
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Whiteseven. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Whiteseven heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Whiteseven is op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Whiteseven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Whiteseven is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp
BRUSHBEAUTY verstuurt e-mail nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Yotpo
BRUSHBEAUTY verstuurt e-mails via Yotpo voor het verbeteren van de service en het assortiment via de diensten van Yotpo. Jouw persoonsgegevens worden door Yotpo beschermd. Yotpo is momenteel volledig compatibel met de GDPR verordeningen met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.

Payment processors

Multisafepay
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Multisafepay. Multisafepay verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Multisafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
Multisafepay behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Multisafepay dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Multisafepay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Online advertising

Google Adwords
Op onze webwinkel maken we gebruik van Google Adwords, dit helpt om je online surfgedrag in kaart te brengen waarmee we voorkeuren en interesses van bezoekers kunnen gebruiken om ons aanbod beter af te kunnen stemmen op de zoekbehoeften van bezoekers.

Bezorgdiensten

PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
BRUSHBEAUTY zal verder geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:
- je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
- er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens

Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met BRUSHBEAUTY via info@brushbeauty.nl. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren.
Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Permissie instellingen

BRUSHBEAUTY gebruikt verschillende technieken en methoden om je web ervaring te optimaliseren door middel van cookies. Op dit niveau worden geen andere cookies dan strikt noodzakelijke en functionele cookies gebruikt. Hiermee kan je alleen de standaard statische webwinkel bekijken. Er is geen wettelijke toestemming voor deze cookies vereist en zonder deze cookies kan de webwinkel van BRUSHBEAUTY niet correct functioneren. Als je deze cookies niet wilt goedkeuren, kan je deze uitschakelen in je browserinstellingen.
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Contactgegevens

BRUSHBEAUTY
Molenweg 4
1911 BS Uitgeest
info@brushbeauty.nl


Copyright © BRUSHBEAUTY. Alle rechten voorbehouden.